HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖ

Helsingin Seniorisäätiö on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, joka ei harjoita liiketoimintaa. Seniorisäätiö täydentää Helsingin kaupungin vanhuspalveluja ja kuuluu kaupunkikonserniin. Se on perustettu tukemaan vanhusten asemaa Helsingissä.

Helsingin Seniorisäätiön vanhainkoteja ovat Antinkoti, Kannelkoti, Mariankoti ja Pakilakoti. Seniorisäätiössä asuu hieman yli 600 vanhusta. Asukkaidemme keski-ikä on 86 - vuotta. Meille tullaan hyvin iäkkäinä ja täällä saa asua elämän loppuun saakka. Suurin osa asukkaistamme on pitkäaikaishoidossa ja sairastaa jonkinasteista muistisairautta , mutta tarjoamme myös lyhytaikaishoitoa. Meille pääsee asukkaaksi Helsingin kaupungin SAS-toiminnan kautta.

Säätiössä on yli 500 työntekijää. Hoito- ja kuntoutushenkilöstön lisäksi merkittävä osa väestämme huolehtii ruuan valmistuksesta, asukkaiden hyvästä ravitsemuksesta ja vaatehuollosta sekä tilojen siisteydestä.

Uskomme, että hyvää ja turvallista oloa ei luoda ainoastaan tilojen tai teknologian turvin. Se syntyy arvostamisesta, välittämisestä ja läsnäolosta.