Asukastoiminta sekä kulttuurinen vanhustyö on tärkeä osa hoivaa ja huolenpitoa Helsingin Seniorisäätiössä

4.6.2018

Asukkaiden omaiset Helsingin Seniorisäätiössä pitävät asukastoimintaa tärkeänä osana asukkaan hoivaa ja huolenpitoa. Tämä selvisi asukkaiden omaisille tehdystä asiakastyytyväisyyskyselystä, joka tehtiin elokuussa 2017. Tutkimuksessa selvisi myös, että kulttuurinen vanhustyö ei ole rinnastettavissa perushoitoon. Tämä käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä koulutusohjelman opinnäytetyössä, jonka Matleena Kaurila on tehnyt osana ohjaustoiminnan artenomi (YAMK) tutkintoa. Tutkimukseen osallistui 172 säätiössä asuvan henkilön omaista.

Helsingin Seniorisäätiön omaiset arvoivat, että kulttuurinen vanhustyö tuo sisältöä heidän läheistensä arkeen. Vaikka omaiset tutkimuksen mukaan kokivat usein läheisensä huonokuntoisiksi, säätiön monipuolista kulttuurista ohjelmaa, viherhoivaa ja asukkaiden aktivointintia arvostetaan. Kulttuurinen vanhustyö ehkäisee myös asukkaiden kokemaa yksinäisyyttä. Tutkimus osoittaa, että kulttuurisen vanhustyön kenttä on laaja ja moniselitteinen. Totetuttajana ovat yhteistyössä monta eri ammattiryhmää sekä muita toimijoita.

Iäkkään väestön määrä Suomessa kasvaa ja tulevaisuuden vanhustenhoidon palvelumalleja suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon kulttuurisen vanhustyön rooli osana kokonaishoivaa. Tämä opinnäytetyö nostaa esille vanhan ihmisen läheisten näkökulmia kulttuurisen vanhustyön merkityksestä. Tutkimuksen tuloksia voi käyttää perusteluna, kun suunnitellaan uusia ja hyvin toimivia kulttuurisen vanhustyön rakenteita muuttuvassa sosiaali- ja terveyspalveluiden kentässä.


Lisätiedot:

Opiskelija: Matleena Kaurila 020 7718 794 matleena.kaurila@seniorisaatio.fi

Ohjaaja: Paula Rantamaa +358 400 461 402 paula.rantamaa@hamk.fi

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan: http://www.theseus.fi/handle/10024/142825

Jaa uutinen Somessa:

Facebook-sivumme

Instagram-sivumme