Energiaa arkeen!

1.11.2017

Miten palautua työstä ja huolehtia hyvinvoinnistaan kiireisen työelämän keskellä? Tähän meille antoi vastauksen Energiaa arkeen – valmennuksissa Ilmarisen työhyvinvointipäällikkö Aino Antin.

Nykytyö asettaa yhä korkeampia laatu- ja tulosvaatimuksia, lisääntyviä osaamistarpeita, jatkuvia muutoksia ja suoriutumista kiireen keskellä. Pärjätäkseen nykytyöelämän uusissa haasteissa yhä tärkeämmässä roolissa on kokonaisvaltainen työhyvinvointi, voimavarojen suuntaaminen ja itsestä huolehtiminen.

"Energiaa kannattaa

suunnata niihin

asiohin, joihin pystymme

itse työntekijänä vaikuttamaan

- oma asenne, teot ja ajatukset."Ilmarisen työhyvinvointipäällikkö Aino Antin kertookin, että voimme itse vaikuttaa siihen, mihin suuntaamme ja mihin ennenkaikkea kannattaa suunnata omia voimavaroja. Energiaa kannattaa suunnata niihin asioihin, joihin pystymme itse työntekijänä vaikuttamaan – oma asenne, teot, ajatukset.

Työssäjaksamisen ja palautumisen kannalta merkityksellistä onkin kokonaisvaltainen hyvinvointi, mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Valmennuksessa kokonaisvaltaista hyvinvointia verrataan kuudesta osasta koostuvaan pyörään. Jos yksi osista hajoaa, pyörä ei enää toimi. Huoltamalla pyörän jokaista osaa hyvinvointi pysyy tasapainossa: fyysinen aktiivisuus, ravinto, palautuminen, biomekaniikka, henkinen energia sekä yleinen terveys ovat asioita, joihin pystymme teoillamme vaikuttamaan ja siten parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

On tärkeää antaa aikaa palautumiselle ja löytää uusia voimavaroja käytettyjen tilalle. Aino Antin mainitseekin valmennuksessa, että palautumista voi olla varsin erityyppistä: hetkellistä ja pitkäkestoista. Hetkellistä eli matalaa palautumista antaa työpäivän keskellä kahvi, muut piristeet tai sokeripitoiset välipalat, ja työpäivän jälkeen ylensyönti, television liiallinen katsominen tai unilääkkeet.


Pitkäkestoista eli korkean kestävyyden palautumista voidaan saada säännöllisellä ja terveellisellä ruokailulla, liikunnalla, riittävällä unella ja rentouttavilla lomilla. Työpäivän keskellä korkean kestävyyden palautumista voi olla esimerkiksi leikki ja nauru sekä säännölliset tauot. Pitkäkestoisen palautumisen avulla on mahdollista rakentaa ja vahvistaa omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

"On tärkeää antaa

aikaa palautumiselle."

Työntekijöinä meillä on mahdollisuus vaikuttaa omiin energioihimme – mihin sitä suuntaamme, ja mihin emme sitä tuhlaa. Tiivistettynä voidaankin sanoa, että huolehtimalla omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ollaan jo askeleen lähempänä parempaa jaksamista. Antin painottaakin, että myös vapaa-ajalla on hyvä varata aikaa vähintään niille asioille, jotka koemme kaikkein tärkeimmiksi – niistä saamme eniten energiaa. Tällöin ollaan jo lähempänä kokonaisvaltaista työssäjaksamista, hyvinvointia  ja palautumista. 


Kiitos Ilmariselle Seniorisäätiön puolesta ajatuksia herättäneistä valmennuksista!

#parempaatyöelämää

Jaa uutinen Somessa:

Facebook-sivumme

Instagram-sivumme