Lääkehoidon avainhenkilöt ovat valmistuneet!

9.6.2017

Asukkaan turvallinen ja järkevä lääkehoito on päätavoitteena Helsingin Seniorisäätiössä. Lääkehoidon täydennyskoulutuksessa olemme paneutuneet siihen, että hoitohenkilökunta osaa käyttää lääketietokantoja sujuvasti ja tulkita tietoa asukkaan parhaaksi. Lisäksi olemme tehneet työtä sen eteen, että hoitajat osaavat seurata lääkehoidon vastetta ja tunnistaa lääkitysongelmia. Jo pienilläkin muutoksilla lääkityksessä olemme voineet parantaa asukkaan elämänlaatua. Koulutuksen myötä myös kirjaaminen ja raportointimenetelmät ovat kehittyneet, joiden avulla lääkehoito on muodostunut entistä turvallisemmaksi ja asukaslähtöisemmäksi.

Takana on vuosi lääkehoidon koulutusta. Olemme saaneet viiden opintopisteen edestä uutta tietoa lääkehoidosta sekä myös lääkkeettömistä vaihtoehdoista. Samalla on tarkasteltu vanhoja toimintatapoja ja luotu tarvittaessa uusia parempia. Lääkehoidon koulutuksessa on isona osana ollut tiedot ja taidot käytäntöön osio. Avainhenkilöt ovat opastaneet ja valmentaneet työtovereitaan osastoilla ja pienkodeissa. Teoria on siirretty käytäntöön heti osaksi arkea. Vuosi on ollut työntäyteinen, mutta mielenkiintoinen. Oppimisen ilo ja onnistumisen kokemukset ovat olleet suuressa roolissa koko koulutuksen ajan. Mikään ei ole palkitsevampaa, kuin nähdä asukkaan voinnin kohenevan lääkemuutosten jälkeen.

 Nyt on aika juhlia valmistuneita. Onnea lääkehoidon avainhenkilöt!

 

Jaa uutinen Somessa:

Facebook-sivumme

Instagram-sivumme