Lämmin kiitos kaikille omaiskyselyyn osallistuneille

Seniorisäätiössä järjestettiin tänäkin syksynä omaiskysely, jonka tavoitteena oli kerätä omaisten mielipiteitä heidän läheistensä saamasta hoidosta.

Omaiskyselyn tulokset näkyvät suoraan toimintamme kehittämisen tavoitteissa.

Saimme kaikkiaan 252  vastausta, mikä on hieno tulos. lähdemme nyt analysoimaan vastauksia ja kirjoittamaan raporttia. Raportti julkaistaan vielä tänä vuonna.

Nimensä jättäneiden vastaajien kesken suoritettiin arvonta.

Viisi arvonnassa voittanutta tulee saamaan tiedon voitostaan ja voitot toimitetaan heille.

Muutosvalmennus - Helsingin Seniorisäätiössä uskotaan jatkuvaan kehittymiseen

12.6.2018

Muutosvalmennus
 

Helsingin Seniorisäätiössä uskotaan jatkuvaan kehittymiseen ja kehittämiseen. SOTE-uudistukseen valmistautuminen antaa uutta intoa työn sujuvuutta lisäävien ja kuormittavuutta vähentävien työtapojen oppimiseen. Olemme aloittaneet muutosvalmennuksen keväällä 2018. Valmennukseen osallistuu ensimmäisessä vaiheessa pilottiyksiköiden koko henkilökunta ja esimiehet.


Me ajattelemme, että kaikkien meillä työtä tekevien tulee olla tietoisia vanhustyöhön liittyvän lainsäädännön, kansallisten vanhustenhoidon laatutavoitteiden ja omavalvonnan merkityksestä työn kehittämisessä.