Muutosvalmennus - Helsingin Seniorisäätiössä uskotaan jatkuvaan kehittymiseen

12.6.2018

Muutosvalmennus
 

Helsingin Seniorisäätiössä uskotaan jatkuvaan kehittymiseen ja kehittämiseen. SOTE-uudistukseen valmistautuminen antaa uutta intoa työn sujuvuutta lisäävien ja kuormittavuutta vähentävien työtapojen oppimiseen. Olemme aloittaneet muutosvalmennuksen keväällä 2018. Valmennukseen osallistuu ensimmäisessä vaiheessa pilottiyksiköiden koko henkilökunta ja esimiehet.


Me ajattelemme, että kaikkien meillä työtä tekevien tulee olla tietoisia vanhustyöhön liittyvän lainsäädännön, kansallisten vanhustenhoidon laatutavoitteiden ja omavalvonnan merkityksestä työn kehittämisessä.