Omaiskyselyn tulokset

18.12.2017

Voimme olla erittäin tyytyväisiä omaiskyselyn tuloksiin

Omaiskysely2017 (tiedosto on .pdf-muodossa)

Syksyn 2017 aikana toteutettiin omaisille asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyyn vastasi 172 omaista. Lisäksi toiminnanjohtaja Taina Mäensivu haastatteli kahdeksan omaista eri Säätiön yksiköissä. Kysely tavoitti pääasiassa PAH-asukkaiden omaisia (96 %).

Kyselyyn vastanneista 83 % ilmoitti olevansa tyytyväinen hoitoon. Suurin osa vastaajista oli valmis myös suosittelemaan Seniorisäätiön koteja tuttavilleen ja läheisilleen (NPS 8,6). 90 % vastaajista koki hoitopaikan turvalliseksi, 91 % piti hoitohenkilökuntaa ammattitaitoisena ja 90 % koki olevansa tervetulleita hoitoyksikköön. Erinomaisia tuloksia.

Kun kysyttiin mitä asioita omainen arvosti läheisensä hoidossa eniten, saatiin vastaukseksi, että perushoitoa, turvallisuutta, ravitsemusta ja hoitajien määrää. Myös kuntoutusta ja fysioterapiaa sekä yhden hengen huonetta ja lääkäripalveluja arvostettiin.

Erityisen tyytyväisiä oltiin ravitsemukseen ja ruokaan, tilojen siisteyteen, vaatehuoltoon, ympäristön viihtyvyyteen, järjestettyyn ohjelmaan ja toimintaan.

Avoimissa vastauksissa tuli hyvinkin mairittelevia kommentteja: ”Jatkakaa samalla tavalla, suurella sydämellä ja innostuneina”. ”Aivan upeaa, ystävällistä ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Upeaa, että henkilökunta on näin motivoitunutta ja hienosti koulutettu”.

Risujakin tuli muutamia: ”Eräät hoitajat eivät vastaa lainkaan, kun tervehdin heitä, mikä on kovin omituista”, ”osastoilla on aina eri väkeä, joka ei tiedä mitä siellä tapahtuu”. ”yhteydenpito omaisiin vähäistä”.

Tästä kyselystä saamme hyviä kehittämiskohteita, jotka näkyvät ensi vuoden toimintasuunnitelmassa; Yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä, joka kyselyn perusteella tehtiin on se, että 40 % vastaajista ei osannut kertoa mikä hänen läheisensä tilanne kunkin kysymyksen kohdalla on, he vastasivat  ”en osaa sanoa”. Nyt monikaan ei tiedä, saako hänen äitinsä fysioterapiaa, onko isä osallistunut päiväretkeen tai grilli-iltapäivään, onko mummon toimintakyvylle enää mitään tehtävissä. Meidän täytyy lisätä keskustelua omaisten kanssa. Asukkaasta voi käydä kertomassa, vaikka omainen ei sitä kysyisikään. He kuitenkin odottavat, että heille kerrotaan.

Halusimme nostaa esille erikseen asukastoiminnan asiakastyytyväisyyskyselyssä. Aiheesta on tekeillä asukastoiminnanohjaaja Matleena Kaurialan opinnäytetyö joten se on hyvä ja yksityiskohtaisempi lisä tässä mittauksessa. Opinnäytetyön tulokset ja julkaistaan erikseen.

Upeaa, että omaiset ovat tyytyväisiä hoitoon. Kiitos siitä kuuluu koko henkilökunnalle! Hoidon hyvän laadun varmistamiseksi tarvitaan koko henkilökunta, niin hoito- kuin tukipalvelujenkin henkilöstö.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin kaksi kahden hengen elokuvalippupakettia sekä kolme Stockmanin lahjakorttia a´20,00€. Elokuvaliput menivät Päiville Espooseen ja Terhille Helsinkiin. Lahjakortit arvottiin Eevalle Vantaalle, Ilkalle Espooseen sekä Virpille Västerskogiin.  Kiitos kaikille vastanneille ja onnea voittajille!

Jaa uutinen Somessa:

Facebook-sivumme

Instagram-sivumme