Osaamolaiset tuovat iloa Kannelkodin arkeen

19.9.2017
Helinä Aaltonen, valmentaja Osaamo

Edupolin Osaamo- hanke toteutuu jälleen Kannelkodissa.

 

Tänä vuonna ohjataan yhteistyössä henkilökunnan kanssa maahanmuuttajataustaisia lähihoitajaopiskelijoita. Ryhmään kuuluu kahdeksan opiskelijaa. Opiskelijat ovat Kannelkodissa melkein koko syksyn eli 28.8.–8.12.17, joulujuhlat toki myös huomioiden. Tavoitteena on suorittaa lähihoitajaopinnoista kaksi perusopintoihin kuuluvaa tutkinnon osaa siten, että perushoivan lisäksi joka päivä talossa järjestetään ryhmän voimin mielekästä ja asukaslähtöistä toimintaa. Opiskelijat hajautuvat aamuisin osastolle ja heti aamutoimien jälkeen toiminta jatkuu talon omiin tapahtumiin osallistumalla ja omia kaikille avoimia ryhmiä järjestämällä. Tänä syksynä toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös päivänsä pääsääntöisesti vuoteessa viettäviin asukkaisiin, kun toimintaa viedään myös vuoteen viereen.

Opiskelijat ovat samanveroisia lähihoitajaopiskelijoita kuin talossa toimivat muutkin opiskelijat, mutta opiskelevat työttömyystuella. Tämän vuoksi ryhmämuotoista toimintaa toteutetaan Kannelkodissa ohjaavan opettajan kanssa aina päivävuorossa.

 

Lisätietoja:

 

Helinä Aaltonen

Valmentaja
Osaamo, Valmennuksen ja ohjauksen palvelut – VALO, Edupoli

040 481 7707

helina.aaltonen@edupoli.fi

www.osaamoprojekti.fi

 

Susanna Rantamaa- Rytkönen

Kannelkodin hoitotyönjohtaja

susanna.rantamaa-rytkönen@seniorisaatio.fi


Jaa uutinen Somessa:

Facebook-sivumme

Instagram-sivumme