Tapakulttuuriopas tuo iloa!

8.3.2018
Silva Siponkoski

Helsingin Seniorisäätiössä julkaistaan nyt neljäs versio Tapakulttuurioppaasta. (Opas on .pdf muodossa) Tapakulttuuriopas noudattelee vuoden kiertoa ja voidaan todellakin sanoa, että meillä on usein aihetta juhlaan!

Oppaassa on mainittu muunmuassa perinneruokaviikko, Helsinki-päivä, unikeonpäivä, suomalaisen oluen päivä ja toki perinteiset juhannus, joulu, pääsiäinen sekä itsenäisyyspäivä.

Oppaan tavoitteena on

  • juhlapyhien ja merkkipäivien perinteiden siirtäminen nuorille / aloittaville/ maahanmuuttajataustaisille hoitajille, opiskelijoille ja vapaaehtoisille
  • asukkaille merkittävien perinteiden esiin tuominen, huomioiden kaupungissa ja maaseudulla asuneiden tapojen eroja ja yhtäläisyyksiä
  • varmistaa että jokainen meillä asuva saa viettää juhlapyhiä ja merkkipäiviä
  •  ilon ja yhteisen tekemisen lisääntyminen

Tieto-osuus

Oppaan tieto-osuus on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman lyhyeksi. Teksteissä on pyritty käytämään selkeää kieltä ja helppoja lauserakenteita. Tekstin toivotaan sopivan monenlaisille lukijoille, niille joilla on kiire, jotka eivät näe kunnolla, joiden äidinkieli ei ole suomi tai joiden muisti on lyhyt.

Palvelulupaus

Palvelulupaus kertoo sen, mitä meillä asukkaana oleva vanhus saa. Oppaan sivut lähetetään päivän lähestyessä hoitohenkilökunnalle sähköpostilla ja se näkyy myös hoitotyön kalenterissa. Oppaassa olevat tehtävät, kuten pöydän kattaminen kauniisti, Suomen lipun ja rekvisiitan esille laittaminen, jaetaan sinä päivänä vuorossa olevien kesken. Näin "ei hoidolliset tehtävät" ovat yhtä merkityksellisiä kuin esimerkiksi säännöllinen verenpaineen mittaaminen.

Oheismateriaali

Oheimateriaalina käytetään jo olemassa olevaa ja internetistä löytyvää valmista materiaalia. Opas ei sisällä ohjeita tai käskyjä, miten materiaalia tulisi käyttää. Jokainen toimija voi omaa luovuutta käyttäen hyödyntää käytettävissä olevan materiaalin. Hoitohenkilökuntaa on koulutettu kulttuuristen välineitten käyttöön ja materiaalin tarkoitus on tukea tätä työtapaa.

Asukkaiden tarinoita

Persoonien esiin nostaminen auttaa näkemään perinteiden merkityksen. On tärkeää nähdä ihminen ja hänen tarinansa sairauden ja haurauden takana. Opasta onkin tarkoitus kehittää liittämällä kuhunkin juhlapäivään asukkaidemme tarinoita ja muistoja kyseisestä päivästä. Tarinoita keräämällä tieto ei ole nuoremman polven arvailua, vaan tekstit ja perinteet todentuvat sekä toivottavasi rikastuvat niiden avulla. Hyväksi havaittu keino herätellä muistoja on kertoa nimenomaan muiden tarinoita ja kysyä toteutuiko tämä sinun elämässäsi tai miten sinä olet viettänyt tätä päivää?

Tiedon leviäminen

Haluamme omalta osaltamme tuoda hyvää henkeä vanhustenhoitoon. Tiedotamme ja jaamme kokemuksia Seniorisäätiön facebook-sivuilla. https://www.facebook.com/seniorisaatio

Jaa uutinen Somessa:

Facebook-sivumme

Instagram-sivumme