Hoitotyön laatua seurataan aktiivisesti

28.2.2017
Silva Siponkoski

Vanhustenhoidon laatu on jo vuosia ollut seurannan ja kiinnostuksen kohteena. Hyvä niin. Hoitotyön laatua seurataan valtakunnallisesti, kaupunkikohtaisesti ja hoitopaikkakohtaisesti. Helsingin Seniorisäätiön laatua seurataan kyselyiden, auditointien, palautteiden ja omavalvonnan avulla.

Vuonna 2016 Valvira keräsi valtakunnallisesti tietoa mahdollisista vanhusten kaltoinkohteluista. Kesällä 2016 saatiin myös THL:n hallinnoiman RAI-laatumittariston yhteenvedot, joista saatoimme verrata omia laatutuloksiamme Helsingin kaupungin vastaavien hoitopaikkojen tuloksiin, sekä myös valtakunnallisiin yhteenvetoihin. RAI-mittariston avulla laatua seurataan esimerkiksi lääkkeiden määrästä ja käytöstä, painon laskusta, painehaavoista, tapaturmista, kaatumisista, kuntoutuksesta, päivystyskäynneistä jne. Seniorisäätiössä seurataan mainittuja laatukriteerejä aktiivisesti.

Helsingin kaupunki teki viime syksynä laajat auditoinnit, joissa selvitettiin hoidon laatua.

Seniorisäätiön kaikissa yksiköissä suoritettiin päivän kestävä auditointi, jota edelsi iso kysymyspatteristo.

Sosiaali- ja terveysviraston auditoijat viettivät kokonaisen päivän jokaisessa Seniorisäätiön yksikössä ja haastattelivat, tarkkailivat ja kyselivät sekä tekivät pistokokeita saadakseen selville hoidon laatua.

Auditoinnin loppuraportissa kaikki Seniorisäätiön yksiköt saivat kiitosta hoitotyöstä, ympäristön kodikkuudesta ja henkilökunnan läsnäolosta. Myös johtamisen ja esimiestyön läsnäolo saa kiittävää palautetta auditoijilta. Tuntuu hienolta, että tavoitteemme läsnäolo laaduksi on toteutunut ulkopuolisen arvioijan silmin. Lääkehoidon hyvä taso ja lääkehoidon koulutukseen panostaminen on myös pantu merkille ja saanut kiitosta kaikissa Seniorisäätiön hoitoyksiköissä. Kuntoutumista edistävän toiminnan toteutuminen ja kehittäminen ja Tapakulttuuriopas saivat auditoijilta ansaittua huomiota. Kaikissa Helsingin Seniorisäätiön yksiköissä on auditoijien mielestä riittävä, koulutettu ja pysyvä henkilöstö, jonka koulutuksesta huolehditaan.

Pakilakoti sai erityistä kiitosta kuntoutumista edistävästä toiminnastaan ja Power-hanketta pidettiin mainiona innovaationa, jota on syytä jakaa hyvänä käytäntönä. Auditoijat kiittivät kotoisasta tunnelmasta ja ilmapiiristä, mikä Pakilakodissa oli heille välittynyt. Auditoijat olivat myös kiinnittäneet huomiota siihen, että asukkaat olivat ylhäällä ja siististi puettuja.

Mariankodissa auditoijat kiinnittivät myönteistä huomiota yksilöllisiin, käytännönläheisiin ja visuaalisesti kauniisiin huoneentauluihin. Asukastoiminnan aktiivisuus ja ”virikekärry” saivat kiitosta hyvänä käytäntönä.  Ulkoilun lisäämisen, eritoten työvuorolistaan merkittynä sekä kuntoutumista edistävän toiminnan järjestelmällisyys kiinnittivät auditoijien huomion. Näiden lisäksi auditoijat totesivat, että myös perehdyttäminen hoituu Mariankodissa erityisen huolellisesti.

Kannelkodissa RAI-arviointi oli erittäin hyvin nähtävissä hoitosuunnitelmassa. Auditoijat tarkastivat hoitosuunnitelman pistokokeella. Myös Kannelkoti-kävely sai hyvänä käytäntönä kiitosta. Henkilökunta oli ystävällisyys ja asukastoiminnan toteutus olivat Kannelkodin kohdalla positiivisia asioita, joita auditoijat nostivat esiin.

Antinkodissa auditoijat kiinnittivät kiitoksin huomiota aktiiviseen, laadukkaaseen asukastoimintaan, jota arvostetaan ja pidetään koko talossa kunnia-asiana. Asukkaiden aktiivinen ulkoilu ulkomakuupussien mahdollistamana sai myös kiitosta. Tunnelman ja ilmapirin auditoijat kokivat olevan lämmin ja läsnäoleva.

Auditoijan kommentti palautekeskustelussa:

”Toivon, että teille välittyi meidän luottamus ja se, mikä auditoinneissakin näkyi, teidän henkilökunnan ammattitaito ja sydämellä työskentely. Aina löytyy parannettavaa ja teillä on varmasti työtä tasalaatuisuuden saavuttamisessa, mutta välillä pitää pysähtyä katsomaan mitä on saatu aikaan ja kiittää siitä. Vieraampi ihminen näkee ponnistelut ja tehdyn kehittämistyön muun muassa asukkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseen, vireän asukastoiminnan ja RAI:n hyödyntämisen eteen. Isoja asioita kaikki. Teillä on tavoitteet ja vaatimustaso korkealla ja halu tehdä asiat laadukkaasti. Se on voimavara, kun mennään tulevaan.”

Niihin pariin kehittämiskohteeseen, jotka auditoinnissa havaittiin, on jo asetettu tavoitteet tämän vuoden toimintasuunnitelmassa.

Taina Mäensivu

Toiminnanjohtaja

Jaa uutinen Somessa:

Facebook-sivumme

Instagram-sivumme