Vuosikertomus 2017

28.3.2018

Vuoden 2017 vuosi kertomus on julkaistu, ja näet sen kokonaisuudessaan täältä.


TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Toimintavuonna 2017 Seniorisäätiöllä oli 30.6. asti 588 asukaspaikkaa ja 1.7.-31.12. välisenä aikana asukaspaikkoja oli 558 eli 30 laitospaikkaa vähennettiin Kannelkodista. Vähennystä edellytti Seniorisäätiön kaikki asukaspaikat ostava Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sairaala-, hoiva- ja kuntoutusosaston ostopalvelut. Hoitopäivähinta oli laitoshoidossa sama kuin jo 2013 eli viidettä vuotta sama hinta, johon on sopeutettu toimintaa. Seniorisäätiössä on tehostettua palveluasumista Antinkodissa (94paikkaa) ja Pikku-Mariassa (22 paikkaa). Muut 442 hoitopaikkaa ovat laitoshoidon paikkoja, osa lyhytaikaisia: 59 paikkaa; Kannelkodissa 20 ja Pakilakodissa 39, suurin osa pitkäaikaisia; Mariakodissa 104 paikkaa, Kannelkodissa 82 ja Pakilakodissa 197.

Sote- ja maakuntahallinnon uudistus on yksi suurimpia hallinnon toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Soteen valmistautuminen leimasi merkittävästi myös Seniorisäätiön toimintavuotta 2017. Soteen liittyviä avoimia kysymyksiä oli paljon ja vastauksia vähän. Valmistautuminen oli pitkälle aktiivista uudistuksen seuraamista koulutustilaisuuksissa, mediassa ja nettisivustoilla.Sote- ja maakuntauudistus muuttaa perinpohjaisesti julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen, tuottamisen, käytön ja rahoituksen. Laajentuva valinnanvapaus Sote-palveluissa on merkittävä uudistus, kun 75-vuotta täyttäneen, paljon palveluja tarvitsevan väestön määrä on kasvamassa nykyisestä noin puolesta miljoonasta noin 60%:lla vuoteen 2030 mennessä.

Palveluntuottajan menestyksen kannalta tärkeintä ovat laadukkaat ja edulliset palvelut. Valinnanvapausmallissa otetaan huomioon asiakkaiden erilaiset palvelutarpeet. Tämän päivän tiedoin asiakas voi valita suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan. Lisäksi asiakas voisi saada palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin ja valita palveluntuottajan. Palveluntuottajat kilpailevat markkinoilla tunnettuudella, laadulla ja hyvällä maineella. Seniorisäätiön tulevaisuus palveluntuottajana Sote-uudistuksen astuttua voimaan 1.1.2020 näyttää käytössä olevien kiinteistöjen osalta epävarmalle. Tarvitaan pikaisesti päätös siitä, mitkä Seniorisäätiön käytössä olevista hoivarakennuksista jäävät säätiön käyttöön ja mitkä kiinteistöt tulevat jatkossa olemaan Säätiön käytössä.

SENIORISÄÄTIÖN ASIAKKAAT OVAT TYYTYVÄISIÄ

Toimintavuosi 2017 oli Seniorisäätiössä erityisesti omaisyhteistyön vuosi. Omaisyhteistyön syventäminen näkyi esimerkiksi kaikissa yksiköissä järjestettyinä perhepäivinä. Omaiset osallistuivat toiminnalliseen päivään yhdessä asukkaana olevan läheisensä kanssa. Omaiset saivat myös entistä enemmän tietoa asukastoiminnan tapahtumista ja he olivat tervetulleita osallistumaan esimerkiksi konsertteihin, juhlapyhien viettoon ja erilaisiin Suomi 100v. tilaisuuksiin, joita yksiköissä pidettiin juhlavuoden aikana.


Kaupungin asettaman tavoitteen lisäksi halusimme myös tehdä asiakastyytyväisyyskyselyn, jotta pystymme koko ajan kehittämään toimintaamme ja palveluamme. Saamillamme tiedoilla pääsemme ideoimaan asiakasystävällisempää palvelua. Päädyimme laatimaan kyselyn asukkaidemme omaisille, jotka tuntevat läheisensä elämää Seniorisäätiön hoitoyksiköiden osastoilla ja ryhmäkodeissa. Koska lähes kaikki asukkaamme ovat keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairaita, olisi asiakastyytyväisyys mittaus ollut heidän kohdallaan haasteellista toteuttaa. Vertailua edelliseen vuoteen ei kyetty tekemään koska 2016 ei tehty asiakastyytyväisyyskyselyä. Omaiskysely toteutettiin syksyllä 2017.

"Oppiminen asenteeksi. Osaamisen ja työmenetelmien parantaminen on keskeinen osa Seniorisäätiön kehittämistyötä.

Koulutustarpeita kartoitettiin koko vuoden ja koulutussuunnitelmaa täydennettiin osaamispuutteiden ilmaannuttua. 45 hengen laajasta lääkehoitokoulutuksesta valmistuttiin toimintavuonna lääkehoidon osaajiksi. Saattohoidon koulutuksesta valmistuneita juhlittiin samoin toimintavuonna. Usea Säätiön työntekijä valmistui myös oman alansa ammatillisesta koulutuksesta tai aloitti erityisopinnot lisätäkseen ammattitaitoaan. Koko henkilökuntaa koulutettiin sekä hoitotyön perusasioissa, että kirjaamisessa ja RAI:ssa. Tietotekniikan osaamisen tarve on jokaisella säätiön työntekijällä. Yhä useampi perehdytykseen ja ammatilliseen osaamiseen liittyvä materiaali on kohta It’s learning - oppimisalustalla verkossa käytettävissä.


POWER-HANKE LÄHTI REIPPAASTI KÄYNTIIN KAIKISSA SÄÄTIÖN YKSIKÖISSÄ

Power-liikuntamallin kehitystyö alkoi jo vuonna 2014. Powerissa harjoitetaan lihasvoimaa, tasapainoa ja kävelyä jaksoittain niin, että keskitytään muutama kuukausi aina kuhunkin teemaan vaihtelevin tavoin ja harjoituksin. Hoitohenkilökuntaa on nyt vihitty Power-taitoihin ja sitä harjoitetaan useilla Säätiön osastoilla aktiivisesti.


TAPAKULTTUURIOPAS on ollut asukastoiminnan yhtenä runkona jo usean vuoden ajan.

Tapakulttuurioppaassa ohjataan ja neuvotaan henkilökuntaa suomalaisiin juhla- ja merkkipäivien viettoon. Miten ja miksi juhlitaan laskiaista, Kalevalanpäivää, vappua, itsenäisyyspäivää tai suomalaisen kirjallisuuden päivää. Näin myös eri kulttuureista tulevat hoitajat tulevat paremmin tietoisiksi suomalaisista merkkipäivistä ja niiden juhlistamistavoista.

Jaa uutinen Somessa:

Facebook-sivumme

Instagram-sivumme