Jalkojenhoito

Jalkojenhoitotoiminnan tavoitteena on huolehtia asukkaiden jalkojen kunnosta siten, että asukkaat pystyvät suoriutumaan päivittäisistä toimistaan. Jalkojenhoitajien erikoisosaaminen korostuu sairausperäisten jalkaongelmien hoidossa.

Fysioterapia

Helsingin Seniorisäätiössä fysioterapia toteutuu yhteistyössä asukkaan ja moniammatillisen tiimin kanssa ohjaten, tukien ja rohkaisten asukasta käyttämään mahdollisimman laajasti fyysisiä voimavarojaan arjessa. Yhteisellä toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään ja hidastamaan liikunta- ja toimintakyvyn heikkenemistä sekä edistämään toimintakyvyn palautumista.

Fysioterapiaan kuuluu asukkaiden toimintakyvyn arviointi ja voimavarojen tunnistaminen. Kartoituksen perusteella apuvälineiden tarve arvioidaan ja tarvittavat apuvälineet hankitaan.  Yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa valitaan asukkaalle sopiva, ergonominen siirtymistapa.

Fysioterapiaa toteutetaan yksilö-ja ryhmäkuntoutuksena. Yksilöfysioterapiat painottuvat akuuttien tuki- ja liikuntaelinvammojen hoitoon, neurologiseen kuntoutukseen sekä heikentyneen liikuntakyvyn kohentamiseen. Ryhmätoiminnan tavoitteena on kuntouttavan ja virkistävän liikunnan tarjoaminen asukkaille . Lisäksi järjestetään esim. tasapaino- sekä kuntosaliryhmiä asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

asukastoiminta

Asukastoiminta tukee Seniorisäätiön asukkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista aktiivisuutta. Toiminta perustuu aina asukkaiden tarpeisiin ja voimavaroihin. Asukas- ja kulttuuritoimintaa toteutetaan sekä ryhmässä että yksilöllisesti toimintamuodosta riippuen.

Jokaisessa kodissa on omat viikko-ohjelmat.  Toiminnan muotoja ovat mm. ikäihmisten yliopisto, terapeuttinen musiikki, yhteislaulutilaisuudet, tanssit, muistelupiirit, luku-, runo- ja kirjallisuuspiirit, ulkoilut ja retket, hemmottelupäivät, toimintaryhmät (esim. pelit, käsityöt ja leivonta) sekä hengelliset tapahtumat.

Vietämme myös lähes kaikkia juhlapyhiä. Meillä on juhannustanssiaisia, joulujuhlia, Lucian-päivän esityksiä, sadonkorjuujuhlia ja kesäretkiä. Säätiön kaikissa kodeissa saunotaan säännöllisesti.

LÄÄKÄRI

Vanhainkotien lääkäripalvelut ostetaan Esperi Lääkäripalveluilta. Palveluasumisen tarvitsemat lääkäripalvelut järjestää Helsingin kaupungin palvelualueiden lääkäripalvelut ostopalveluna.

MUUT

Kannelkodissa, Mariankodissa ja Pakilakodissa on kanttiini. Lisäksi jokaisessa vanhainkodissa toimii yksityinen parturi-kampaaja.

Kulttuurisen vanhustyön linkit:

Taiteilijaresidenssityöskentely pienkodissa - raportti 2014

  • Myrskynsilmä ry

Taidetarjotin 2014 taiteilijat

  • Tapahtumaan osallistuneiden taiteilijoiden yhteystiedot ja esittelyt

Kohtaamisia - hanke 2013

  • Teatterikeskus ry ja Teatterin Tiedotuskeskus ry

Valokuva virkistää - hanke  2013

  • Valokuvataiteen museo

Kuvia kaikille - palvelu

  • Kuvapalvelu muistelutyöhön, Valokuvataiteen museo

Elämän nälkä - musiikkivideo

  • Pave Maijanen feat. Helsingin Seniorisäätiö