elämä kodeissa

Asukkaidemme keski-ikä on tällä hetkellä 86 – vuotta. Keskimäärin meillä asutaan alle 3 vuotta, koska valtakunnallinen tavoite on, että iäkkäät asuvat omissa kodeissaan niin pitkään kuin mahdollista. Asukkaiden monipuolisesta avun- ja hoidontarpeesta huolimatta tavoittelemme kodinomaisuutta.

Vanhustyön erityisosaaminen, ammattitaito sekä jatkuva hoitotyön arviointi (RAI-järjestelmä) takaavat laadukkaan hoidon. Vanhainkotiemme osastot ovat erikoistuneet niissä asuvien hoidontarpeen mukaisesti. Pyrimme turvaamaan asukkaillemme mahdollisuuden elää yksilöllistä elämää tapoineen, mieltymyksineen ja unelmineen. Tässä käytämme apuna muun muassa elämänkaaritietojen keräämistä sekä huoneentauluja johon kirjataan näkyville tärkeimpiä asioita asukkaan tämän hetkisestä elämästä. Voitte täyttää nämä tiedot jo rauhassa kotona.

Meillä toteutetaan vireää asukastoimintaa johon toivotamme omaisia tervetulleiksi mukaan. Toiveenamme on, että asukkaalla olisi mukanaan kunnolliset ulkoiluvarusteet, mukaan lukien jalkineet.  Lisäksi vaatetuksessa olisi hyvä olla juhlavaatteet juhlatilaisuuksia varten. Tarkemmat ohjeet asumisesta ja käytännöistä saatte omalta osastoltanne.

Helsingin kaupunki ostaa kaikki Seniorisäätiön asukaspaikat.  Oman asuinalueen sosiaali- ja lähityön yksikön vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä neuvoo ja auttaa asukkaaksi pääsemisessä.