Tule luomaan yhdessä kanssamme asukkaillemme koti, josta voimme jatkossakin olla ylpeitä!

Vanhustyön erityisosaaminen, kehitysmyönteisyys sekä jatkuva hoidon arviointi ja parantaminen takaavat Säätiössä laadukkaan hoidon, josta olemme ylpeitä. Arvostamme aitoa läsnäoloa sekä asukkaiden aktiivista arkea, ja huomioimme asukkaan toimintakyvyn ja elämänhistorian hoitosuunnitelmissa. Vanhusten hyvään elämänlaatuun pyrimme ammattitaitoisten työntekijöidemme yhteisellä työpanoksella.


Säätiössä toimii työntekijöitä eri koulutustaustoista; hoito- ja kuntoutushenkilöstön lisäksi merkittävä osa väestämme huolehtii asukkaiden hyvästä ravitsemuksesta sekä tilojen siisteydestä ja puhtaudesta.

Asukkaiden hyvä hoito vaatii kärsivällisyyttä ja rohkeutta pysähtyä kuuntelemaan toiveita ja tarinoita. Tarvitsemme työntekijöitä, joilla on motivaatiota, kokemusta ja lämmintä sydäntä toimia muistisairaiden vanhusten kanssa. Arvostamme kehitysmyönteisyyttä sekä uteliaisuutta oppia uutta. Meillä työ ei ole pelkästään perushoidosta huolehtimista – Säätiössä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta, elämänarvoja ja toiveita siitä, miten hänen elämänsä on mahdollisimman hyvää loppuun saakka. Toivommekin työntekijältä aktiivista työotetta, näkemystä vanhustyöstä ja innokasta asennetta toiminnan kehittämiseen.

Olemme innokkaita kehittämään ja kehittymään yhdessä. Haluamme jatkuvasti tehdä yhä parempaa työtä vanhusten hyväksi. Koulutuksissa sekä kehittämisryhmissä hyödynnämme moniammatillista yhteistyötä ja keräämme yhteen eri osaajien tietoja. Tällä hetkellä kehittämisen kohteita ovat ravitsemus sekä kuntoutuminen, kulttuuritoiminta ja lääkehoito.


Pidämme huolen myös siitä, että työntekijöillämme on hyvä olla. Siitä syystä tarjoamme henkilökunnalle edullisen ja maittavan työpaikkaruokailun, mahdollisuuden käyttää omia kuntosalejamme ja hierojan palveluita, sekä virkistäytymisen työpäivän jälkeen erilaisissa jumpissa. Lisäksi tarjoamme erinomaiset koulutusmahdollisuudet ja palkitsemisjärjestelmän. Talon fysioterapeutit yhdessä kuntohoitajien kanssa antavat hoitohenkilökunnalle ergonomiaan liittyvää koulutusta ja ohjausta käytännön tilanteissa. Kaikki Säätiön kodit ovat savuttomia.

Toivomme, että sinulla on samanlaisia näkemyksiä hoitotyöstä kuin meillä, olit sitten vastavalmistunut tai jo pitkän uran tehnyt.


Olisiko sinun urasi seuraava askel Säätiössä vaikkapa hoiva-avustajana, lähihoitajana tai siistijänä?