HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖ

Helsingin Seniorisäätiö on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, joka ei harjoita liiketoimintaa. Seniorisäätiö täydentää Helsingin kaupungin vanhuspalveluja ja kuuluu kaupunkikonserniin. Se on perustettu tukemaan vanhusten asemaa Helsingissä.

Helsingin Seniorisäätiön vanhainkoteja ovat Antinkoti, Kannelkoti, Mariankoti ja Pakilakoti. Seniorisäätiössä asuu hieman yli 600 vanhusta. Asukkaidemme keski-ikä on 86 - vuotta. Meille tullaan hyvin iäkkäinä ja täällä saa asua elämän loppuun saakka. Suurin osa asukkaistamme on pitkäaikaishoidossa ja sairastaa jonkinasteista muistisairautta , mutta tarjoamme myös lyhytaikaishoitoa. Meille pääsee asukkaaksi Helsingin kaupungin SAS-toiminnan kautta.

Säätiössä on yli 500 työntekijää. Hoito- ja kuntoutushenkilöstön lisäksi merkittävä osa väestämme huolehtii ruuan valmistuksesta, asukkaiden hyvästä ravitsemuksesta ja vaatehuollosta sekä tilojen siisteydestä.

Uskomme, että hyvää ja turvallista oloa ei luoda ainoastaan tilojen tai teknologian turvin. Se syntyy arvostamisesta, välittämisestä ja läsnäolosta.

Säätiön asiakirjat:

Vuosikertomus 2016

Toimintasuunnitelma 2017

Omavalvontasuunnitelma 2016

Tiedostot ovat .pdf muodossa.


jäsenyydet:

Vanhustyön keskusliitto VTKL

Kansalaisareena


Yhteistyökumppaneiden ja - hankkeiden linkit:

GeroMetro

 • Ikäihmisten palvelujen kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

POLLI

 • Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat  ja Läheiset Ry

Yhdenvertainen vanhuus - projekti

 • Seta ja Eloisa ikä

Shisei Senior Service Center

 • Yhteistyövanhainkoti Japanissa

Kulttuurisen vanhustyön linkit:

"Taas meillä juhlitaan !" - Tapakulttuuriopas 2015

 • Kulttuurisen vanhustyön juhlapäivät Seniorisäätiössä

Taiteilijaresidenssityöskentely pienkodissa - raportti 2014

 • Myrskynsilmä ry

Taidetarjotin 2014 taiteilijat

 • Tapahtumaan osallistuneiden taiteilijoiden yhteystiedot ja esittelyt

Kohtaamisia - hanke 2013

 • Teatterikeskus ry ja Teatterin Tiedotuskeskus ry

Valokuva virkistää - hanke  2013

 • Valokuvataiteen museo

Kuvia kaikille - palvelu

 • Kuvapalvelu muistelutyöhön, Valokuvataiteen museo

Elämän nälkä - musiikkivideo

 • Pave Maijanen feat. Helsingin Seniorisäätiö