HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖ

Helsingin Seniorisäätiö on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, joka ei harjoita liiketoimintaa. Seniorisäätiö täydentää Helsingin kaupungin vanhuspalveluja ja kuuluu kaupunkikonserniin. Se on perustettu tukemaan vanhusten asemaa Helsingissä.

Helsingin Seniorisäätiön vanhainkoteja ovat Antinkoti, Kannelkoti, Mariankoti ja Pakilakoti. Seniorisäätiössä on 588 asukaspaikkaa. Asukkaidemme keski-ikä on 86 - vuotta. Pääsääntöisesti Säätiön vanhainkotien asukkaat ovat vaikeasti tai keskivaikeasti dementoituneita ja toimintarajoitteisia vanhuksia, jotka eivät tule enää sairautensa takia kotona toimeen, mutta heidän paikkansa ei ole myöskään sairaalassa. Seniorisäätiössä asukaat voivat asua elämänsä loppuun saakka. Tarjoamme myös lyhytaikaishoitoa. Meille pääsee asukkaaksi Helsingin kaupungin SAS-toiminnan kautta.

Säätiössä on yli 500 työntekijää. Hoito- ja kuntoutushenkilöstön lisäksi merkittävä osa väestämme huolehtii ruuan valmistuksesta, asukkaiden hyvästä ravitsemuksesta ja vaatehuollosta sekä tilojen siisteydestä. Helsingin Seniorisäätiön päämääränä on hyvän elämänlaadun turvaaminen. Seniorisäätiö tarjoaa iäkkäille ihmisille ammattitaitoista ja laadukasta hoivaa kodinomaisessa ympäristössä. Seniorisäätiössä uskotaan, että hyvä ja turvallinen vanhuus syntyy ennen kaikkea arvostamisesta, välittämisestä ja läsnäolosta.

Visiomme on, että vanhukset saavat yksilöllistä, kannustavaa ja omannäköistä hoivaa hyväksyvässä ilmapiirissä. Uskomme, että hyvää ja turvallista oloa ei luoda ainoastaan tilojen tai teknologian turvin. Se syntyy arvostamisesta, välittämisestä ja läsnäolosta.

Laatulupaukset:

Helsingin Seniorisäätiön laatulupaukset 2018

Säätiön asiakirjat:

Vuosikertomus 2016

Toimintasuunnitelma 2017

Omavalvontasuunnitelma 2018

Tiedostot ovat .pdf muodossa.


jäsenyydet:

Vanhustyön keskusliitto VTKL

Kansalaisareena


Yhteistyökumppaneiden ja - hankkeiden linkit:

GeroMetro

 • Ikäihmisten palvelujen kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

POLLI

 • Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat  ja Läheiset Ry

Yhdenvertainen vanhuus - projekti

 • Seta ja Eloisa ikä

Shisei Senior Service Center

 • Yhteistyövanhainkoti Japanissa

Kulttuurisen vanhustyön linkit:

"Taas meillä juhlitaan !" - Tapakulttuuriopas 2015

 • Kulttuurisen vanhustyön juhlapäivät Seniorisäätiössä

Taiteilijaresidenssityöskentely pienkodissa - raportti 2014

 • Myrskynsilmä ry

Taidetarjotin 2014 taiteilijat

 • Tapahtumaan osallistuneiden taiteilijoiden yhteystiedot ja esittelyt

Kohtaamisia - hanke 2013

 • Teatterikeskus ry ja Teatterin Tiedotuskeskus ry

Valokuva virkistää - hanke  2013

 • Valokuvataiteen museo

Kuvia kaikille - palvelu

 • Kuvapalvelu muistelutyöhön, Valokuvataiteen museo

Elämän nälkä - musiikkivideo

 • Pave Maijanen feat. Helsingin Seniorisäätiö