​Helsingin Seniorisäätiön Covid 19-tilanne 1.12.2020

Tiedote 1.12.2020 


Koronaepidemia on pääkaupunkiseudulla leviämisvaiheessa ja tilanne on huolestuttava. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on asettanut tiukennuksia ja rajoituksia kokoontumisille, sekä julkisten tilojen aukioloille. STM on antanut suosituksia ja ohjeita riskiryhmien suojaamiseksi. Noudatamme Seniorisäätiössä viranomaisten ohjeita ja suosituksia.

Seniorisäätiön Pakilakodissa on viime viikosta alkaen todettu koronatartuntoja sekä asukkailla, että henkilökunnalla. Testauksia on tehty ja tehdään päivittäin. Koronaan sairastuneet asukkaat on eristetty ja hoitajat on asetettu karanteeniin. Heidän tilalleen on järjestetty henkilökuntaa. Omaisille on ilmoitettu välittömästi, kun epäily tartunnasta on ilmennyt. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin taudin leviämisen estämiseksi.

Muissa Seniorisäätiön hoivakodeissa ei ole todettu koronatartuntoja.

Pyrimme mahdollistamaan omaisvierailut asukkaidemme hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tässä vaikeassa tilanteessa. Vierailijoiden, omaisten ja asukkaiden yhteiset kahvihetket ja ruokailut meidän on kuitenkin lopetettava tässä taudin herkässä leviämisvaiheessa. Syömiset ja juomiset vaativat maskin poistamista ja sen on todettu olevan iso riski. Voitte jättää tuomisenne hoitajille, jotka antavat ne kyllä läheisellenne.

Helsingissä 1.12.2020 


Taina Mäensivu
Toiminnanjohtaja

0