​SENIORISÄÄTIÖN TIETOTURVASTA 3.11.2020

Viikolla 43 paljon julkisuutta saanut Vastaamon tietomurto herättää paljon keskustelua sote-alan toimijoiden tietoturvasta. 


Seniorisäätiön potilastietojärjestelmä Hilkka on luokiteltu sosiaali- ja terveydenhuollon tietoturvajärjestelmän luokkaan A. Valvira julkaisee tätä tietojärjestelmärekisteriä omilla verkkosivuillaan.

Hilkka potilastietojärjestelmään ylläpitäjä Fastroi OY on saanut DNV GL tietoturvasertifikaatin 2019. Se todistaa, että ylläpitäjän tietoturvan johtamisjärjestelmä täyttää kaikki ISO 27001 –standardin vaatimukset.

Seniorisäätiön ICT alihankkijalla on oma konesali, jossa sijaitsevien palvelimien tietoturvasta on huolehdittu valvomalla niiden tilaa ja huolehtimalla tietoturvapäivityksistä jatkuvana prosessina.

Seniorisäätiössä on nimetty tietoturvavastaava. Säätiössä on tietoturvallisuussuunnitelma ja laadimme vuosittain tietoturvatilinpäätöksen.

4.11.2020
Taina Mäensivu
toiminnanjohtaja

0