Asukastoiminta

Asukastoiminta Helsingin Seniorisäätiössä tukee asukkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista aktiivisuutta. Toiminta perustuu asukkaiden tarpeisiin ja voimavaroihin. Asukastoimintaa Säätiössä toteuttaa ohjaamisen ammattilaiset, sekä hoitohenkilökunta yhteistyössä. Asukastoiminta voi olla ryhmä- tai yksilötoimintaa ja se kulkee osana kuntouttavaa hoitotyötä koko sen ajan, kun asukas meillä asuu.

Jokaisessa kodissa on omanlaisensa viikko-ohjelma. Toiminnan muotoja ovat erilaiset tapahtumat, konsertit, teema- ja vertaisryhmät. Asukastoiminta voi olla yksilöohjausta, terapeuttista musiikkia, yhteislaulutilaisuuksia tai muistelupiirejä. Toimintaamme kuuluu myös ulkoilut ja retket, hemmottelupäivät, viherhoiva ja erilaiset eläin vieraat, sekä hengelliset tapahtumat. Teemme alueellisesti paljon yhteistyötä erilaisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuoden kierto näkyy kaikissa yksiköissämme ja asukastoimintamme perustana on Tapakulttuuriopas, joka on palvelupaus siitä, kuinka vietämme suomalaisia juhlapyhiä taloissamme. Näistä esimerkikkeinä juhannustanssit, joulujuhlat, Lucian-päivän esitykset, ja sadonkorjuujuhlat. 

MUUTa

Pakilakodissa on kanttiini. Kaikista taloista löytyy kahviautomaatti. Lisäksi jokaisessa vanhainkodissa toimii yksityinen parturi-kampaaja.

Esimerkkejä Kulttuurisesta vanhustyöstä:

Taiteilijaresidenssityöskentely pienkodissa - raportti 2014

  • Myrskynsilmä ry

Taidetarjotin 2014 taiteilijat

  • Tapahtumaan osallistuneiden taiteilijoiden yhteystiedot ja esittelyt

Kohtaamisia - hanke 2013

  • Teatterikeskus ry ja Teatterin Tiedotuskeskus ry

Valokuva virkistää - hanke 2013

  • Valokuvataiteen museo

Kuvia kaikille - palvelu

  • Kuvapalvelu muistelutyöhön, Valokuvataiteen museo

Elämän nälkä - musiikkivideo

  • Pave Maijanen feat. Helsingin Seniorisäätiö