Fysioterapia

Helsingin Seniorisäätiössä fysioterapia toteutuu yhteistyössä asukkaan ja moniammatillisen tiimin kanssa ohjaten, tukien ja rohkaisten asukasta käyttämään mahdollisimman laajasti fyysisiä voimavarojaan arjessa. Yhteisellä toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään ja hidastamaan liikunta- ja toimintakyvyn heikkenemistä sekä edistämään toimintakyvyn palautumista.

Fysioterapiaan kuuluu asukkaiden toimintakyvyn arviointi ja voimavarojen tunnistaminen. Kartoituksen perusteella apuvälineiden tarve arvioidaan ja tarvittavat apuvälineet hankitaan. Yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa valitaan asukkaalle sopiva, ergonominen siirtymistapa.

Fysioterapiaa toteutetaan yksilö-ja ryhmäkuntoutuksena. Yksilöfysioterapiat painottuvat akuuttien tuki- ja liikuntaelinvammojen hoitoon, neurologiseen kuntoutukseen sekä heikentyneen liikuntakyvyn kohentamiseen. Ryhmätoiminnan tavoitteena on kuntouttavan ja virkistävän liikunnan tarjoaminen asukkaille . Lisäksi järjestetään esim. tasapaino- sekä kuntosaliryhmiä asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.