POWER-LIIKUNTAMALLI™

ILOA, ELÄMÄNLAATUA ASUKKAIDEN ARKEEN

Power-liikuntamalli™ on Helsingin Seniorisäätiön oma rekisteröity tuotemerkki. Power-liikuntamalli on ikäihmisten kuntoutustoimintaan kehitelty malli, joka on syntynyt moniammatillisen kehittämistoiminnan kautta. Poweriin kuuluu kolme teemaa; tasapaino, kävely ja lihasvoima. Kukin teemoista kestää neljän kuukauden ajan. Tammikuun alusta huhtikuun loppuun keskitymme tasapainon harjoittamiseen. Lämpiminä kuukausina, toukokuusta elokuun loppuun, panostamme erityisesti kävelyyn. Loppuvuosi vierähtää lihasvoimateeman parissa.

POWER-LIIKUNTAMALLIN TEEMAT JA TAVOITTEET

Harjoittelua tehdään sekä arjen toiminnan kautta että varsinaisten Power-harjoitteiden kautta. Olennaista harjoittelussa on tavoitteellisuus, yksilöllisyys sekä jatkuva kehittymisen seuranta. Tärkeä saavutus on liikunnan kautta kasvoille nouseva hymy ja onnistumisen kokemusten synnyttämä ilo. Yhdessä harjoitteleminen lisää yhteenkuuluvuutta ja mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Hyvä olo jatkuu harjoittelun päättymisen jälkeenkin. Power-toiminnan tavoitteena on vanhainkodin asukkaiden aktivointi arjessa, toimintakyvyn ylläpysyminen, -kohentuminen tai sen heikentymisen hidastuminen. Tarkoituksena on tuoda iloa ja elämänlaatua asukkaille mielekkään toiminnan kautta. Asukkaiden perheet ja ystävät sekä vapaaehtoistyöntekijät ovat tervetulleita toteuttamaan Power-toimintaa oman läheisensä kanssa.

POWER-LIIKUNTAMALLIN TEEMAT JA TAVOITTEET

Koko hoitohenkilökunta osallistuu Powerin toteutukseen. Omahoitajat toimivat oman asukkaansa valmentajina. Fysioterapiahenkilöstö ohjaa teemanmukaista ryhmämuotoista harjoittelua, suunnittelee ja organisoi toimintaa sekä tuottaa harjoittelumateriaalia yhdessä PowerTaitaja-koulutettavien kanssa (lisätietoa koulutuksesta sivun lopussa). Liikuntamallin toteuttaminen vaatii esimiesten tukea, kannustusta sekä resurssointia tarvittaviin välineisiin.

POWERTAITAJA-KOULUTUS

PowerTaitaja- koulutus on Power-Liikuntamallin pohjalle kehitetty, hoitajille suunnattu kuntoutuskoulutus. Tällä hetkellä sitä tarjotaan Helsingin Seniorisäätiön henkilökunnalle. Koulutuksen tarkoituksena on osallistujien ikäihmisten kuntoutukseen liittyvän osaamisen, tietojen ja taitojen syveneminen sekä ohjaamisosaamisen vahvistuminen. Koulutuksen ohessa kehitellään ja tuotetaan myös uutta harjoittelumateriaalia kaikkien hyödynnettäväksi. Koulutus rakentuu Power-Liikuntamallin teemojen mukaisesti: tammi-huhtikuussa syvennytään tasapainoteemaan, touko-elokuussa kävelyteemaan ja syys-joulukuussa lihasvoimateemaan. Opiskelijat saavat koulutuksen aikana yksilöllistä tukea ja ohjausta ohjaavan fysioterapeutin mentoroinnin välityksellä. Oman oppimisen ja kehittymisen arviointi on läpi koko koulutuksen jatkuva prosessi. Opiskelijat osallistuvat kuhunkin teemaan liittyvän tempaus-viikon järjestämiseen omassa yksikössään.


Taulukko 1. Power-koulutuksen eteneminen

Taulukko 1. Power-koulutuksen eteneminen

Koulutus sisältää käynnissä olevaan teemaan liittyvää teoriaopetusta, ohjaamisharjoittelua sekä harjoittelua oman työn ohessa. Taulukossa 2 esitellään koulutuksen sisältöä tarkemmin.

Taulukko 2. PowerTaitaja-koulutuksen sisältö

Taulukko 2. PowerTaitaja-koulutuksen sisältö

Koulutuksen kesto on 1 vuosi. Lähitapaamisia on yhteensä 9 ja kurssipaikka kiertää Helsingin Seniorisäätiön neljän vanhainkodin: Pakilakodin, Mariankodin, Antinkodin ja Kannelkodin välillä. Koulutuksen ohjaajina toimivat Helsingin Seniorisäätiön omat fysioterapeutit. Kolmen aihealeen hyväksytty suorittaminen tuottaa PowerTaitaja-pätevyyden.

Lisätietoja:

Heidi Perukangas
Fysioterapeutti, Helsingin Seniorisäätiö

heidi.perukangas@seniorisaatio.fi
p. 020 7718 525

Power liikuntamalli

Esimerkkejä Power-harjoittelusta