Kodit

Helsingin Seniori­säätiön kodit

Vanhainkotimme sijoittuvat lähelle Kehä I:stä. Jokaisella talolla on oma historiansa ja luonteensa. Kodeista osa on saneerattu 2000-luvulla ja osa odottaa vielä muutostyötä. Jokaisen kodin ympärillä on piha-alueita joissa voi nauttia vuoden aikojen vaihtelusta.  Meillä on vireää toimintaa johon toivomme omaisia mukaan. Tarkemmat ohjeet asumisesta ja käytännöistä saatte omasta asumisyksiköstänne.

Antinkoti

Kenelle

Antinkoti on 94 paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Antinkoti tarjoa kodin ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua, tukea ja hoivaa. 

Toiminta

Tavoitteena on tarjota asukkaille mahdollisuus aktiiviseen asumiseen ja kuntouttavaan hoivaan esteettömässä, turvallisessa ja viihtyisässä asuinympäristössä. Asukkailla on mahdollisuus osallistua yhteisön arkeen. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on verrattavissa kotona asumiseen ja hoidossa korostuu asukkaan itsenäisyys, yksilöllisyys ja arvokkuus.  

Sijainti ja tilat

Antinkoti sijaitsee Tapaninvainiossa. Tilat ovat viihtyisät ja kauniit.  Antinkodissa on yhdeksän ryhmäkotia, jotka on nimitetty presidenttiemme puolisojen mukaan. Asukkailla on pääsääntöisesti yhden hengen huoneet. Jokaisessa ryhmäkodissa on yhteinen oleskelutila avokeittiöllä. Viihtyisä piha-alue on ahkerassa ulkoilukäytössä. 

Osoite
Kivitaskuntie 1, 00780 Helsinki

Kannelkoti

Kenelle

Kannelkoti on yksi säätiömme neljästä vanhainkodista ja täydentää Helsingin kaupungin vanhuspalveluja. Asukkaidemme keski-ikä on 85-vuotta ja asukkaamme ovat vaikeasti tai keskivaikeasti muistisairaita, psyykkisesti sairaita sekä toimintarajoitteisia vanhuksia, jotka eivät tule enää sairautensa takia kotona toimeen.  Kaikille asukkaillemme on tehty pitkäaikasihoitopäätös. 

Toiminta

Kannelkodissa turvataan asukkaiden hyvä elämä, osaava hoito ja pieniä iloja tuottava arki elämän loppuun saakka.  Meillä uskotaan, että hyvä ja turvallinen vanhuus syntyy ennen kaikkea arvostamisesta, välittämisestä ja läsnäolosta. Hyvää elämänlaatua tukee jäljellä olevien voimavarojen aktiivinen käyttö ja omannäköisen elämän eläminen, laadukas hoito, kuulluksi tuleminen sekä yhteydet ja kontaktit niihin ihmisiin, joiden kanssa haluaa olla tekemisissä. Jokaisen Kannelkodin työntekijän työn tavoitteena on turvata kaikille asukkaille inhimillinen loppuelämä ja tarpeenmukainen palliatiivinen hoito. 

Sijainti ja tilat

Kannelkoti sijaitsee Kannelmäessä. Kannelkodissa on neljä ryhmäkotia, joista kaksi on muistisairaille tarkoitettuja pitkäaikaishoidon ryhmäkotia, yksi psykogeriatrinen ja yksi lyhytaikaishoidon ryhmäkoti.  Talossa on kuntosali ja valoisa asukastoiminnan tila. Kannelkodin kaikki tilat ja toiminnot sijaitsevat yhdessä kerroksessa. Kannelkotia ympäröi vehreä piha-alue ja olemme hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Osoite
Vanhaistentie 15, 00420 Helsinki

Mariankoti

Kenelle

Mariankoti on pitkäaikaisen laitoshoidon yksikkö, joka on koti sadalle ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua, tukea ja hoivaa. 

Toiminta

Mariankodissa eletään elämänmakuista arkea turvallisessa ympäristössä. Toiminnalla tuetaan ja edistetään asukkaiden hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua.

Sijainti ja tilat

Mariankoti sijaitsee Pohjoista-Haagan aseman vieressä, hyvien kulkuyhteyksien päässä.  Lähimaasto tarjoaa hyvät ulkoilumahdollisuudet ja myös kaupat ovat lähettyvillä.  
Mariankodissa asutaan pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa. Ryhmäkodit on jaettu A- ja B -puoleen ja molemmilla puolissa on omat keittiöt ja ruokailutilat, joita käytetään myös asukkaiden olohuoneina.

Osoite
Schildtinpolku 6, 00440 Helsinki

Pakilakoti

Kenelle

Pakilakoti tarjoaa sekä lyhytaikaista että pitkäaikaista laitoshoitoa muistisairaille asukkaille. Lisäksi talossa toimii 13-paikkainen palliatiivisen hoidon yksikkö.

Toiminta

Pakilakodissa eletään elämänmakuista arkea turvallisessa ympäristössä. Hyvän perushoidon lisäksi huolehditaan siitä, että osaavalla lääkehoidolla ja muilla toimenpiteillä kivusta ja särystä ei tarvitse kärsiä, eikä yksin tarvitse olla, ellei itse halua. Toiminnalla tuetaan jäljellä olevien voimavarojen aktiivista käyttöä ja omannäköisen elämän elämistä ja siten edistetään asukkaiden hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Pienet ilot kuuluvat kaikkien arkeen. 

Sijainti ja tilat

Pakilakoti sijaitsee Länsi-Pakilassa, rauhallisella ja vehreällä pientaloalueella. Pakilakodissa asutaan yhden tai kahden hengen huoneissa, 13 – 16 asukkaan kodinomaisissa ryhmäkodeissa, jotka sijaitsevat kahdessa eri rakennuksesta, Suovatalossa ja Heinätalossa. Talojen ympäristö on puistomainen ja rauhallinen ja se tarjoaa hyvät puitteet ulkoilmasta ja luonnosta nauttimiseen.

Osoite
Suovakuja 1, 00660 Helsinki

Pikku-Maria

Kenelle

Pikku-Maria on 22 paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö ikääntyneille, jotka tarvitsevat apua, tukea ja hoivaa.

Toiminta

Toiminnalla tuetaan ja edistetään asukkaiden hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua.  Arjen pienet ilot ovat osa elämäämme.  Ympärivuorokautinen palveluasuminen on verrattavissa kotona asumiseen ja hoidossa korostuu asukkaan itsenäisyys, yksilöllisyys ja arvokkuus.  

Sijainti ja tilat

Pikku-Maria sijaitsee Pohjois-Haagan aseman vieressä. Tilat ovat avarat ja valoisat, parvekkeet isot ja viihtyisät. Pikku-Mariassa on kolme solua; Ahola, Ruusula ja Koivula. Jokaisessa solussa on oma keittiö ja ruokailutila. Pikku-Mariassa asukkaat asuvat tilavissa yhden tai kahden hengen huoneissa.

Osoite

Schildtinpolku 4 B, 00440 Helsinki

Scroll to Top