Helsingin Seniorisäätiö ottaa käyttöön Apotti-järjestelmän

Apotti on tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot ovat yhdessä järjestelmässä.  

Apotin asiakasportaalina toimii Maisa sähköinen palvelu, joka mahdollistaa pääsyn omiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoihin, sekä asioiden puolesta hoitamisen turvallisesti.  
Apotti-järjestelmän käyttöönotto tehdään yhteistyössä Helsingin sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan (sotepe) kanssa. 

Seniorisäätiön hoito- ja kuntoutus henkilökunta saa kevään 2024 aikana koulutusta Apotti-järjestelmän käyttöön.
Henkilökunta osallistuu kahteen koulutuspäivään vuorotellen siten, että jokainen käy yhden kokopäivän- ja yhden puolenpäivän koulutuksen. 

Apotti-järjestelmän käyttöönotto Helsingin Seniorisäätiössä toteutuu 27.4.2024. 

Järjestelmän käyttöönotto ja -koulutukset eivät aiheuta muutoksia Seniorisäätiön asukkaiden arkeen, eikä vaadi toimenpiteitä asukkailta tai heidän omaisiltaan. 

Marika Metsähonkala, toimitusjohtaja 
Helsingin Seniorisäätiö sr 

Lisätiedot:
Apottiprojektipäällikkö Sanna Nummela
Apottikoordinaattori Tea Kotilainen 

Kannelkodin nykyinen rakennus puretaan

Seniorisäätiön Kannelkodin nykyinen rakennus puretaan ja samalle paikalle rakennetaan uudet tilat ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville ikäihmisille. Nykyinen Kannelkodin rakennus puretaan, koska se on huonokuntoinen, eikä vanhuspalvelulaki

Lue lisää »

PUTKI-johtamismalli

Helsingin Seniorisäätiön PUTKI-johtamismallin kehitystyö on saatu valmiiksi. Kehitystyö tehtiin osana Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaalialan YAMK opinnäytetyötä. Kehitystyön myötä PUTKI-johtamismallin mallin tarkoitusta ja tavoitetta kirkastettiin sekä kehitettiin

Lue lisää »
Scroll to Top