Helsingin Seniorisäätiön työvire on erinomainen – Tärkeintä on merkityksellisyys

Seniorisäätiössä toteutettiin työhyvinvointikysely marraskuussa 2021, jonka tulokset olivat erinomaisia.

Säätiön työntekijät pitävät tärkeimpänä vahvuutena työn merkityksellisyyttä – Työ on sujuvaa, ja se tuntuu mielekkäältä. Merkityksellinen työ vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen. Oman roolin, vastuun ja odotusten selkeys nähtiin myös vahvuutena.

Kehittämiskohteisiin kirjattiin työskentelytilat, joiden pitäisi tukea enemmän tuottavuutta ja luovuutta. Kehitystä toivottiin myös säännöllisen palautteen saamisessa, sekä työpäivän sisällön paremmassa ennakoinnissa.

Työhyvinvointikyselyn tulosten mukaan Helsingin Seniorisäätiössä koetaan työvireen olevan erinomainen ja siellä tehdään työtä, jolla on merkitystä. Työn merkityksellisyys kuvaa työntekijän kokemaa myönteistä tunnetta työssä, jonka jokainen kokee omalla tavallaan.  Työntekijät kokevat, että työ on merkityksellistä. Heidän mielestään työn arvokkuus, hyvää tuottava päämäärä sekä mahdollisuus itsensä toteuttamiselle – toteutuu.

Marika Metsähonkala

toimitusjohtaja

Helsingin Seniorisäätiö sr

Helsingin Seniorisäätiö sr päivittää kaikki puhelinnumerot

Helsingin Seniorisäätiö luopuu 020-alkuisista yritysnumeroista ja siirtyy käyttämään 040-alkuisia puhelinnumeroita. Vanhojen 020-alkuisten yritysnumeroiden käyttö päättyy 1.11.2023 alkaen. Uudet yhteystiedot päivitetään seniorisaatio.fi yhteystiedot sivulle.   Puhelinnumeroiden päivittämisellä halutaan tehdä

Lue lisää »
Scroll to Top