Helsingin Seniorisäätiön työvire on erinomainen – Tärkeintä on merkityksellisyys

Seniorisäätiössä toteutettiin työhyvinvointikysely marraskuussa 2021, jonka tulokset olivat erinomaisia.

Säätiön työntekijät pitävät tärkeimpänä vahvuutena työn merkityksellisyyttä – Työ on sujuvaa, ja se tuntuu mielekkäältä. Merkityksellinen työ vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen. Oman roolin, vastuun ja odotusten selkeys nähtiin myös vahvuutena.

Kehittämiskohteisiin kirjattiin työskentelytilat, joiden pitäisi tukea enemmän tuottavuutta ja luovuutta. Kehitystä toivottiin myös säännöllisen palautteen saamisessa, sekä työpäivän sisällön paremmassa ennakoinnissa.

Työhyvinvointikyselyn tulosten mukaan Helsingin Seniorisäätiössä koetaan työvireen olevan erinomainen ja siellä tehdään työtä, jolla on merkitystä. Työn merkityksellisyys kuvaa työntekijän kokemaa myönteistä tunnetta työssä, jonka jokainen kokee omalla tavallaan.  Työntekijät kokevat, että työ on merkityksellistä. Heidän mielestään työn arvokkuus, hyvää tuottava päämäärä sekä mahdollisuus itsensä toteuttamiselle – toteutuu.

Marika Metsähonkala

toimitusjohtaja

Helsingin Seniorisäätiö sr

Kannelkodin nykyinen rakennus puretaan

Seniorisäätiön Kannelkodin nykyinen rakennus puretaan ja samalle paikalle rakennetaan uudet tilat ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville ikäihmisille. Nykyinen Kannelkodin rakennus puretaan, koska se on huonokuntoinen, eikä vanhuspalvelulaki

Lue lisää »

PUTKI-johtamismalli

Helsingin Seniorisäätiön PUTKI-johtamismallin kehitystyö on saatu valmiiksi. Kehitystyö tehtiin osana Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaalialan YAMK opinnäytetyötä. Kehitystyön myötä PUTKI-johtamismallin mallin tarkoitusta ja tavoitetta kirkastettiin sekä kehitettiin

Lue lisää »
Scroll to Top