Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta

THL selvittää vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyttä pilottikyselyllä ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti vuonna 2022. Kyselyn saavat vastattavakseen kaikki säännöllisen kotihoidon ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat Suomessa.

Kyselyn avulla selvitetään asiakkaiden kokemuksia palvelun laadusta, sekä vastaako palvelu asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.

Kansallinen asiakastyytyväisyyden seuranta sisältyy vanhuspalvelulain uudistukseen. Esityksen mukaan THL toteuttaa vuodesta 2023 alkaen kansallisen kyselyn joka toinen vuosi.

Tiedonkeruun ajankohta on 14.3.–13.5.2022.

Tiedonkeruussa käytetään rinnakkain sähköisiä ja paperisia kyselyjä. Asiakas voi vastata kyselyyn yksin tai yhdessä avustajan kanssa.

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Missään vaiheessa asiakkaiden henkilöllisyys ei tule THL:n tietoon.

Lisätietoja: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kerro-palvelustasi-kansallinen-vanhuspalvelujen-asiakastyytyvaisyyden-seuranta

Ystävällisin terveisin,

Marika Metsähonkala

toimitusjohtaja

Vieritä ylös