Omaistyytyväisyyskyselyn tulokset vuodelta 2021

Omaiskyselyyn saatiin tänä vuonna vastauksia 278, tämä oli Säätiön ennätystulos. Sähköpostin Webropol -linkin kautta vastasi 255 omaista ja paperilomakkeella 23. Tässä on saavutettu sähköpostivastausten lisääntymisen tavoitetta. Iloisia voimme olla siitä, että olemme koko ajan petranneet siinä, että omaiset suosittelisivat Seniorisäätiötä hoitopaikkana tuttavilleen tai läheisilleen. Esille nousee myös läheisten tyytyväisyys annettuun hoitoon. 271 vastaajasta 90,8 % kokee itsensä tervetulleiksi yksikköön. Omaisia kohdellaan 274 vastaajan mukaan 89,1%:sti erittäin hyvin tai hyvin. Kenenkään vastaajan mielestä kohtelu ei ole ollut huonoa. Kehitettävää on edelleen läheisen hoidosta tiedottamisessa. Kokemus siitä, että hoidosta ei kerrota, on selvä viesti meille Seniorisäätiössä, että vuorovaikutusta omaisten ja hoitajien välillä on lisättävä. Myös tiedot fysioterapiasta, asukastoiminnasta, jalkojenhoidosta tai tapahtumiin osallistumisesta jäävät liian vähäisiksi.

Omaiskyselyn tulokset 2022

Helsingin Seniorisäätiö on perinteiseen tapaan, jo kuudetta kertaa, kerännyt asiakaspalautetta Säätiön asukkaiden omaisilta. Senioriäätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin ja täydentää kaupungin omaa vanhuspalvelutuotantoa. Seniorisäätiössä hyvällä hoidolla

Lue lisää »

Työhyvinvointikyselyn tulokset 2022

Helsingin Seniorisäätiö on tehnyt Ilmarisen toimesta työhyvinvointikyselyn. Viime vuonna vastausprosentti oli korkea 72,2% N= 301. Tänä vuonna 2022 vastausprosentti nousi edelleen. Vastausprosentti oli 75,4% N=319.

Lue lisää »

Omaiskysely 2022

Helsingin Seniorisäätiö kerää taas perinteiseen tapaan, jo kuudetta kertaa asiakaspalautetta. Viime vuonna omaiskyselyyn saimme vastauksia 278, joka oli Säätiön ennätystulos. Toivottavasti tänä vuonna saamme uuden

Lue lisää »
Scroll to Top