Ura meillä

Tervetuloa työkaveriksemme vanhustyön pariin!

Henkilökuntamme lähes 500-päinen joukko koostuu osaavista ammattilaisista, jotka työskentelevät pääosin asukas- ja hoitotyössä huolehtien asukkaidemme hyvästä hoidosta. 

Hoito- ja kuntoutushenkilöstöömme lukeutuvat hoiva-avustajat, lähihoitajat, sairaanhoitajat, osastonhoitajat, fysioterapeutit ja asukastoiminnan ohjaajat. Keittiöissämme ravitsemuspalveluiden työntekijät loihtivat maittavat ruuat niin asukkaille kuin henkilökunnalle, pesulan puolella pesulatyöntekijät huolehtivat vaatehuollosta ja siistijät pitävät tilamme siisteinä ja viihtyisinä. Laitosmiehemme huolehtivat puolestaan kiinteistöistämme ja hallinnon väki henkilöstöhallinnollisesta kokonaisuudesta. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita ja sitä toteuttavia meillä luotsaa vapaaehtoistyön koordinaattorimme. 

Otamme lämmöllä vastaan uudet työntekijät ja myös eri alojen opiskelijoita työharjoittelujaksoille sekä kesä- ja keikkatöihin kehittymään kanssamme alansa osaajiksi. Meillä Seniorisäätiöllä pidetään hyvää huolta työntekijöistä ja myös heidän halutaan voivan hyvin! Tässä meillä on vuosien saatossa onnistuttukin hyvin; pisimmät työurat ulottuvat meillä neljälle eri vuosikymmenelle.

Helsingin Seniorisäätiön palkitseminen muodostaa kokonaisuuden, jossa keskeinen osa on palkka. Työehtosopimusneuvotteluissa päähuomio on aina palkassa ja työehdoissa yleensä, mutta tämän ytimen ympärille on rakennettu Seniorisäätiön palkitsemisjärjestelmä, joka sisältää myös muita kuin työehtosopimukseen liittyviä palkitsemiskeinoja.

Työsuhde on aina työntekijän ja työnantajan välinen vaihtosuhde. Työntekijä on myynyt työaikansa työnantajan käyttöön ja saa siitä sovitun vastineen, palkan. Seniorisäätiön palkitsemisjärjestelmässä palkan lisäksi tarjotaan täydentäviä palkkioita ja palvelusuhteeseen liittyviä aineettomia työelämän laatutekijöitä, kuten esimerkiksi koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia omassa tehtävässä tai työuralla. Yhteisöllisen työvuorosuunnittelun ja työaikojen jouston on tarkoitus myös olla osa palkitsemisjärjestelmää.

Vuosittain loppuvuodesta taloudellisen tuloksen perusteella tarkastellaan, onko henkilökunnalle mahdollista jakaa erillisiä tulospalkkioita tai muita erillisiä palkitsemisrahoja.

Peruspalkka tehtävän mukaan

Koulutus- ja vastuulisät:

 • Esimerkiksi vastaava sairaanhoitaja, päivystävä hoitaja, laitoshuoltaja, vuorovastaava, ICT-lisä
 • Tehtäväperusteiset lisät vastuualueen lisääntyessä

Palkan lisäksi etuina:

 • Vapaa-ajan tapaturmavakuutus lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen lisäksi tarkoittaa, että työnantaja on vakuuttanut työntekijän 24/7.
 • Palkkiovapaat vakituisille työntekijöille (3 kuukauden tarkastelujaksot, palkallinen vapaapäivä tai yhden työpäivän palkkaa vastaava rahallinen palkkio).
 • Edullinen työpaikka-ateria (monipuolinen seisova pöytä -ruokailu, 5,36€/ateria (2022)).
 • Tavallista laajempi työterveyshuolto.
 • ePassi: HSL-työmatkaetu 10€/kuukaudessa (vakituisille ja määräaikaisille työntekijöille, joiden työsuhde kestää vähintään yhden kalenterikuukauden) sekä 150€/vuosi kulttuuri-, liikunta-ja/tai hyvinvointietua kaikille vakituisille ja vähintään 6kk:n määräaikaisessa työsuhteessa oleville työntekijöille.
 • Nopea palkitseminen esimerkiksi kehitystyössä sekä normaalia joustoa enemmän ylitetyt toimet ja tehtävät. Palkkioina esimerkiksi leffaliput tai S-ryhmän lahjakortti.
 • Yksiköiden kuntosalien käyttömahdollisuus.
 • Määrävuosimuistamiset ja tasavuodet työsuhteessa viidestä vuodesta alkaen.
 • 50- ja 60v. –syntymäpäivämuistamiset, eläkemuistamiset sekä joululahjat.
 • Opinnoistaan valmistuvia muistetaan kukilla ja lahjakortilla.
 • Kahvietu: ympäri vuoden työnantaja tarjoaa työpäivälle kahvit.
 • Jäätelöetu kesällä ja vichyetu helteellä.
 • Lisäksi työntekijämme voivat anoa erillistä koulutusrahaa omaehtoiseen kouluttautumiseen.
Vieritä ylös