Elämän kauneus on pienissä hetkissä

Ajassa elävä Säätiö, jossa eletään täyttä elämää.

Helsingin Seniorisäätiö

Helsingin Seniorisäätiö sr on vanhusten hoivapalveluja tuottava säätiö, joka ei harjoita liiketoimintaa, vaan mahdolliset toiminnan tuotot käytetään laadukkaan toiminnan kehittämiseen. Seniorisäätiö on Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisö, joka neuvottelee Helsingin kaupungin Sote viraston sairaala-, hoiva- ja kuntoutusosaston kanssa vuosittain vanhuspalvelujen määristä, laadusta ja hinnoista.

Seniorisäätiö tuottaa vanhusten asumis- ja hoivapalvelua 526 asukkaalleen viidessä eri yksikössä: Antinkodissa, Kannelkodissa, Mariankodissa, Pikku-Mariassa ja Pakilakodissa. Tehostettua palveluasumisessa asuu 116 asukasta Antinkodissa ja Pikku-Mariassa. Pitkä- ja lyhytaikaista laitoshoitoa, joka pitää sisällään myös palliatiivisen hoidon 13 asukaspaikkaa Pakilakodissa, tarjotaan muissa Säätiön yksiköissä yhteensä 410 asukkaalle.

Ajankohtaista

Vieritä ylös