HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖ sr

Helsingin Seniorisäätiö on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, joka ei harjoita liiketoimintaa. Seniorisäätiö täydentää Helsingin kaupungin vanhuspalveluja ja kuuluu kaupunkikonserniin. Se on perustettu tukemaan vanhusten asemaa Helsingissä.

Helsingin Seniorisäätiön vanhainkoteja ovat Antinkoti, Kannelkoti, Mariankoti ja Pakilakoti. Seniorisäätiössä on 532 asukasta. Asukkaidemme keski-ikä on 85 - vuotta. Pääsääntöisesti Säätiön vanhainkotien asukkaat ovat vaikeasti tai keskivaikeasti dementoituneita ja toimintarajoitteisia vanhuksia, jotka eivät tule enää sairautensa takia kotona toimeen, mutta heidän paikkansa ei ole myöskään sairaalassa. Seniorisäätiössä asukaat voivat asua elämänsä loppuun saakka. Tarjoamme myös lyhytaikaishoitoa. Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut ostaa kaikki Seniorisäätiön asukaspaikat.

Säätiössä on liki 500 työntekijää, joista noin 400 on asukas- tai hoitotyössä. Omaa henkilökuntaamme on myös huolehtimassa asukkaiden hyvästä ravitsemuksesta, vaatehuollosta sekä tilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Helsingin Seniorisäätiön päämääränä on asukkaamme hyvän elämänlaadun turvaaminen. Seniorisäätiö tarjoaa iäkkäille ihmisille ammattitaitoista ja laadukasta hoivaa kodikkaassa ympäristössä.

Visiomme on, että vanhukset saavat yksilöllistä, kannustavaa ja omannäköistä hoivaa hyväksyvässä ilmapiirissä. Uskomme, että hyvää ja turvallista oloa ei luoda ainoastaan tilojen tai teknologian turvin. Se syntyy arvostamisesta, aidosta välittämisestä ja läsnäolosta. Helsingin Seniorisäätiön tarina alkoi toimeliaista vanhusten hoivasta ja huolenpidosta kiinnostuneista ja huolestuneista aktiivisista yksityishenkilöistä.

Helsingin Seniorisäätiö sr historia

Helsingin Seniorisäätiö ja sitä edeltävät erilliset säätiöt ovat aina olleet voittoa tavoittelemattomia, arvopohjaisia säätiöitä. Säädekirjoissa on tarkkaan kirjattu toiminnan tarkoitukseksi vanhusten aseman tukeminen ja parantaminen järjestämällä hoiva- ja hoitopaikkoja helsinkiläisille vanhuksille. Toimintaa ei ole harjoitettu liiketoimintana. Seniorisäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka maksaa mahdollisesta tuloksestaan tuloveroa.

Antinkodin päätti perustaa Reino Tolonen, verhoilu- ja rakennusalan yrittäjä maatessaan Kivelän sairaalassa toipumassa sydäninfarktistaan ja kuullessaan Helsingissä vallitsevasta vanhusten hoitopaikkapulasta 1960-luvun lopussa. Antinkotisäätiö perustettiin Ester Tolosen (Reino Tolosen vaimo) ja Lyyli Kyttälän (Reino Tolosen sisar) toimesta ja heidän lahjoittamallaan peruspääomalla 1970. Tuolloin aloitettiin Antinkodin rakentaminen Kivitaskuntielle. Helsingin kaupungin käyttöön antamalle tontille.

Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiön, jonka tarkoituksena oli tukea vanhusten asemaa Helsingissä järjestämällä kuntoutus- ja virkistystoimintaa sekä ylläpitää sairas- ja vanhainkoteja perustivat Marja-Leena ja Matti Juslin luovuttamalla peruspääoman, silloisia markkoja 100 000. Pakilan Heinätalo valmistui 1970 ja Pakilan Suovatalo 1987.

Kannelkotisäätiön toiminta alkoi Maria ja Jan-Erik Börmanin peruspääomalla. Kannelkotisäätiö perustettiin 1975. Kannelkoti valmistui 1978 Kannelmäkeen. Mariankoti, joka valmistui 1982 Lassilaan, oli Maria Börmanin toinen Kannelkotisäätiöön kuuluva vanhainkoti.

Kolmas samaan säätiöön kuuluva vanhainkoti oli Osmonkallio, joka valmistui 1985 Oulunkylään. Kaikkiin näihin saatiin kaupungilta tontti käyttöön. Säätiöt kuitenkin järjestelivät kaikki vanhainkotien rakentamiseen liittyvät lainansa itse. Helsingin kaupungin sosiaalitoimen kanssa oli sopimukset asiakkaiden sijoittamisesta säätiöiden vanhainkoteihin.

Vuonna 2001 nämä kaikki kolme eri säätiötä, joihin kuului viisi vanhainkotia fuusioitiin yhdeksi säätiöksi Helsingin Seniorisäätiöksi. Asukkaita oli n. 750 ja työntekijöitä sata vähemmän. 

musiikkiesitystä katsomassa

Säätiön asiakirjat:

Omavalvontasuunnitelma

Oppaat:

Tapakulttuuriopas 2021

 

Tiedostot ovat .pdf muodossa.

Omaiskysely

Alla olevasta linkistä löydät viime vuoden omaiskyselyn yhteenvedon:

Yhteistyökumppaneiden ja - hankkeiden linkit:

GeroMetro

  • Ikäihmisten palvelujen kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

POLLI

  • Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry

Yhdenvertainen vanhuus - projekti

  • Seta ja Eloisa ikä